WebTV og video

Midt i den digitale revolution
findes der en anden revolution

Mængden af levende billeder på nettet stiger eksplosivt. Flere og flere virksomheder, institutioner og enkeltpersoner benytter web-tv og små videofilm til at forstærke deres budskab. Hos Jugel Digital er storytelling og filmproduktion en integreret del af den måde, vi håndterer vores kunders digitale tilstedeværelse på.

Sådan arbejder vi med web-tv og video...

Det er ikke kun et spørgsmål om at investere i et kamera.

Der er ingen tvivl om, at det er blevet nemmere at lave sine egne film. Men selvom de teknologiske omkostninger er faldet, så er der langt fra at investere i et kamera og til at lægge en velproduceret videofilm på f.eks. Facebook. Hos Jugel Digital kender vi virkningen af en god film og vi har indsigten til at håndtere brugen af levende billeder på de forskellige digitale platforme og tænke discipliner som SEO og targeting ind i løsningen.

Film er ikke bare film.

Der er stor forskel på at producere film til Facebook, display bannere eller websites, og selvfølgelig yderligere også hvis en film skal indrykkes i reklameblokken på tv. Og disse forskelle er ikke blot et spørgsmål om filmenes længde. Hos Jugel Digital tænker vi filmproduktion tæt sammen med vores kunders øvrige tilstedeværelse i den digitale verden, så de indlysende fordele, der er ved at benytte filmmediet, bliver inddraget på det optimale måde: Facebook er ét medie, display banneret er et helt andet.

"De dage er slut, hvor film
var en "stor ting", udviklingen
går helt klart i retning af, at
film er en selvfølge."

Film er kommunikation,
ikke andet.

Hos Jugel Digital betragter vi ikke film ud fra en fast skabelon. For os er det underordnet, om vi skal arbejde med animationer, om vi skal lave små portrætfilm eller håndtere større produktioner. For os er det vigtigere at benytte det format, der på bedst mulige måde løser den kommunikative udfordring, vi står med.

 

For os handler
film om tre ting.

I samarbejde med vores kunder lægger vi på kvartalsbasis en plan frem, der viser, hvilke produktioner, vi skal gennemføre, så vi optræder med størst mulig styrke på Facebook og hvordan, vi kan inddrage kundens website og øvrige digitale markedsføring. Denne styring er en central del af enhver filmproduktion og sikrer, at vi hele tiden holder fokus på de tre ting, vi anser for grundpillerne for film i den digitale verden: Filmens relevans, filmens tekniske/æstetiske niveau og filmens evne til at understøtte de øvrige digitale værktøjer.

"Der er tekst, der er foto,
og så er der film.
Og jeg er ikke ét sekund i tvivl om,
hvad der virker stærkest."

Stort og småt.

Hos Jugel Digital råder vi over de teknologier, der er nødvendige for at producere film i både lille og stor skala. Vi kan stå for alt fra idéudvikling til udarbejdelse af manuskript, casting, locations, optagelse (eller håndtering af animation, hvis det er den vej, vi går), redigering, klipning og klargøring til den udvalgte platform. Hele processen foregår naturligvis i tæt dialog med vores kunder.